Dečji kursevi

 

Kombinacijom vizuelnih skupova i audio elemenata ,jezik se uči, postepeno u tri koraka do novog znanja.

Stalna komunikacija na engleskom ili drugom stranom jeziku, srpski se koristi samo kao pomoćni jezik za kratka objašnjenja.

Deca spontano uče, kroz igru, ali istovremeno uče da bude duže koncentrisana.

Pored knjiga, koristimo dodatni material, kao sto su bojice, igrice, igračke, flash cards i sl.

Naši profesori sarađuju sa Montessori vrtićem Dečija kuća.

Časovi traju 45 minuta, ako je tempo 2 x nedeljno.
Časovi traju 30 minuta, ako je tempo 3 x nedeljno.
Weekend časovi 90 minuta 1 x nedeljno.

Uvek postoji mogućnost dogovora.

This template downloaded form free website templates