Italijanski jezik

 

Naša škola stranih jezika je posebno usavršena za predavanja vezana za italijanski jezik, najveći broj naših polaznika je upravo upisan na italijanski jezik. Italija je često birana i oduvek omiljena destinacija za nas. Možete videti po nazivima restorana, kafića, radnji koliko dominira italijanski jezik u samom Beogradu, i sve će vam biti jasno. Osim toga za naš narod izgovor italijanskog ne predstavlja napor, kao što je to slučaj sa engleskim jezikom, i ko lepo usavrši italijanski jezik možda neće biti prepoznat kao stranac u Italiji! Nesumljivo najlepši jezik na svetu uči se i predaje sa zadovoljsvom u Školi stranih jezika Virtus! Benvenuti!

Pripreme za upis na fakultet kod nas i u inostranstvu - Italiji Pripreme za CELI i CILS, PLIDA

________________________________________________________________________

Poslovni italijanski- vrste kurseva

 

Italijanski za pravnike nivo B1

Obrađuju se teme tipične za pravnu struku:

Italijanski pravni sistem ( Il sistema giuridico italiano).
Ustavno pravo (Il diritto costituzionale)
Građansko pravo ( Il diritto civile)
Trgovinsko pravo ( Il diritto commerciale)
Građanski i kazneni postupak ( Il processo civile e penale)

Italijanski za ekonomiste nivo A2

Bavi se temama koje su korisne za zaposlene u preduzeću (forme giuridiche della società, business plan, marketing, ugovori, fakture, narudžbine, plaćanje, banke, ulaganja ) kao i za one polaznike koje zanimaju aktuelne teme kao što je trgovina putem interneta i globalizacija.

Italijanski za doktore nivo B1

Bavi se temama tipičnim za medicinsko okruženje: bolnice, doktorski instrumenti, ljudsko telo, cirkulacija, skelet, nervni sistem.

________________________________________________________________________

Italijanski za decu već od 4. godine

Uz pomoc raznih brojalica, pesmica koje deca vole, kao i igrica i crtanja dete polako ulazi u svet stranih jezika i kroz igru uči.

This template downloaded form free website templates